Mes vertiname ir saugome klientų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame www.indenas.lt svetainėje (toliau Svetainėje) taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.


Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės www.indenas.lt interneto svetainėje, registruojatės ar užsisakote prekes www.indenas.lt elektroninėje parduotuvėje, užsisakote naujienlaiškius. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas www.indenas.lt atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per www.indenas.lt tinklą.


Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.


SVETAINĖJE VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS


Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad tvarkome asmens duomenis teikiant elektroninės prekybos paslaugas.


Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?


www.indenas.lt renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?


www.indenas.lt gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su www.indenas.lt sudarote prekių pirkimo-pardavimo sutartį.


Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?


www.indenas.lt saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.


www.indenas.lt  imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.


Kam Svetainė teikia ar gali teikti asmens duomenis?SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYSSurinktus duomenis apie Svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Svetainės lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.


NAUJIENLAIŠKIAI


Svetainėje įvesdami savo el. pašto adresą galite užsisakyti naujienlaiškius, kurie leis pirmiesiems sužinoti apie specialius www.indenas.lt  pasiūlymus ir naujienas . Įvedus elektroninio pašto adresą ir užsakius naujienlaiškį, Jūsų nurodytu el. paštu išsiųsime nuorodą patvirtinimui.


Užsisakius naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresą naudosime remdamiesi Jūsų sutikimu, kurį galite bet kuriuo metu atšaukti. Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį.


Jūsų el. pašto adresą naujienlaiškių siuntimo tikslu tvarkysime iki Jūsų atsisakymo gauti pasiūlymus. Atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos galite naujienlaiškio apačioje paspausdami atitinkamą nuorodą arba kitais šioje politikoje nurodytais būdais. 


Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad www.indenas.lt nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.


ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS


Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.


Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.


JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA


Jūs turite teisę:www.indenas.lt  atnaujinus šią privatumo politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą Svetainėje.