Clicky

Iki nemokamo pristatymo liko: 50

Privatumo politika


  • Užsiregistruodamas arba vykdydamas užsakymą Klientas patvirtina, jog yra pilnametis ir turi teisę pirkti E-parduotuvėje.
  • Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę gauti Klientą identifikuojančią bei jo teisę pirkti E-parduotuvėje patvirtinančią informaciją.
  • Klientui užsakant prekes, jis turi suvesti registracijos duomenis: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, el. pašto adresas. Klientas atsako už pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  • Užsiregistravęs Klientas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų.
  • Pardavėjas įsipareigoja, jog Kliento registracijos duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Tretiesiems asmenims Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
  • Pardavėjas neatsako už kitų įmonių interneto svetainėse pateiktą informaciją, net jeigu Klientas patenka į šias svetaines per Pardavėjo E-parduotuvėje esančias nuorodas.
  • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Klientui jo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
  • Už E-parduotuvėje esančios informacijos naudojimą atsakingas tik pats Klientas.
  • Visa ir bet kokia informacija E-parduotuvėje, jos turinys nėra ir negali būti laikoma absoliučia tiesa, profesionalia specialisto konsultacija, nenuginčijama nuomone ar pan., todėl Klientas, naudodamasis, vadovaudamasis ar skleisdamas minėtą informaciją, prisiima visą riziką dėl žalos, kuri gali kilti jam ar bet kokiems tretiesiems asmenims, dėl šios informacijos panaudojimo, pritaikymo ar skleidimo.
  • Pardavėjas negarantuoja pateiktos E-parduotuvėje informacijos visapusiškumo, patikimumo ar teisingumo, taip pat nėra įsipareigojęs ir nėra atsakingas už galimas informacijos klaidas, trūkumus ar netikslumus.