Clicky

Iki nemokamo pristatymo liko: 50

Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

 • Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes (toliau - Klientas) elektroninėje parduotuvėje www.indenas.lt (toliau - E-parduotuvė) ir Pardavėjo, vykdančio individualią veiklą pagal pažymą (toliau – Pardavėjas) teises, pareigas ir atsakomybę, Klientui įsigyjant prekes E-parduotuvėje.
 • E-parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 • Klientui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.
 • Klientas neturi teisės pirkti E-parduotuvėje, jei nesutinka su šiomis Taisyklėmis.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

 • Pirkimo-pardavimo sutartis (toliau - Sutartis) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas E-parduotuvėje suformuoja Pirkinių krepšelį, užpildo Pirkėjo informaciją, pasirenka pristatymo ir apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“.
 • Sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
 • Jei Klientas nesutina su dalimi ar visomis šiomis Taisyklėmis, jis neturi teisės pateikti užsakymo.

3. Kliento teisės

 • Klientas turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Klientas turi teisę atsisakyti (atšaukti, sustabdyti) E-parduotuvėje sudarytos Sutarties, E-parduotuvėje nespausdamas mygtuko „Patvirtinti“, arba po patvirtinimo pranešdamas Pardavėjui el.paštu apie norą atsisakyti Sutarties, jei užsakymas buvo patvirtintas, iki to momento, kol prekės dar neišsiųstos Klientui.

4. Kliento pareigos

 • Klientas, norėdamas pateikti užsakymą Pardavėjui, privalo užsiregistruoti E-parduotuvėje ir įvesti būtinus registracijai duomenis.
 • Klientas privalo atsiskaityti už prekes bei jų siuntimą iš anksto nustatytą bei užsakymo metu patvirtintą kainą.
 • Klientas privalo laiku priimti/atsiimti užsakytas ir atsiųstas/gautas prekes.
 • Jei pasikeičia Kliento registracijos formoje pateikti duomenys, Klientas privalo nedelsdamas juos atnaujinti E-parduotuvėje.
 • Klientas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės

 • Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis E-parduotuvės paslaugomis ir neatsako už jokius su tuo susijusius Kliento nuostolius.
 • Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti ar nutraukti E-parduotuvės veiklą ir neatsako už jokius su tuo susijusius Kliento nuostolius.
 • Pardavėjas turi teisę vienašališkai be išankstinio įspėjimo bet kada keisti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo Taisyklių paskelbimo E-parduotuvėje.
 • Pardavėjas turi kitas Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.
 • Klientui neapmokėjus užsakymo per 3 darbo dienas, Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą be išankstinio įspėjimo.

6. Pardavėjo pareigos

 • Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Kliento nuostolius, susijusius su E-parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
 • Pardavėjas, negalėdamas Klientui pateikti jo užsakytos prekės, įsipareigoja apie tai pranešti Klientui prieš jam atliekant apmokėjimą už prekę.
 • Jei Klientas būna iš anksto sumokėjęs už prekę, tačiau Pardavėjas jos negali pateikti Klientui, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Klientui atsisakius ją priimti, grąžina Kliento sumokėtus pinigus per penkias darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

7. Prekių pristatymas

 • Prekės pristatomos Kliento sąskaita (jam už siuntimą sumokėjus papildomą mokestį). Į šią kainą įeina siuntimo paslaugų ir pakuotės bei pristatymo į siuntos skyrių išlaidos.
 • Įprastai prekės (pranešimas apie prekių gavimą) pristatomos Kliento nurodytu adresu per 1-3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes ir jų siuntimą. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per 1-3 darbo dienas.
 • Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikoje.
 • Apie tai, kada Kliento prekės bus išsiųstos, Pardavėjas įsipareigoja informuoti Klientą el.paštu, atsiųsdamas siuntos registracijos numerį.
 • Klientas, gavęs el.paštu siuntos registracijos numerį, siuntų internetinėje sistemoje gali sekti siuntos vietą – kada ir iš kur ji buvo išsiųsta, kada ji pasieks jo siuntų skyrių ir pan.
 • Prekės (siunta) gali būti pristatomos tiesiai Kliento nurodytu adresu.
 • Jei prekės (siunta) nepristatomos tiesiai Kliento nurodytu adresu, Kliento pašto dėžutėje paliekamas pranešimas apie atėjusią siuntą į artimiausią siuntų skyrių, kurią Klientas turi asmeniškai atvykti atsiimti (su asmens dokumentu). Dėl to Klientas, po užsakymo patvirtinimo ir prekių išsiuntimo momento, privalo reguliariai tikrinti savo pašto dėžutę, nes laiku neatsiėmus siuntos, ji grąžinama siuntėjui, t.y. Pardavėjui.
 • Pristačius prekes Kliento nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Klientui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Klientas ar kitas asmuo.
 • Jei prekes pašto skyriuje atsiims ne Klientas, Klientas privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens duomenis, pildydamas Pirkėjo informaciją arba informuodamas Pardavėją el.paštu, prieš jam išsiunčiant prekes.
 • Jei Klientas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Klientas įsipareigoja sumokėti visas dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.

8. Prekės ir jų kainos

 • Prekės, pateiktos E-parduotuvės nuotraukose, savo dydžiu, spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, spalvos ar formos dėl naudojamo monitoriaus/mobiliojo ar kito naudojamo prietaiso ypatybių.
 • Konkrečių prekių kainos E-parduotuvėje ir užsakyme pateikiamos Eurais.
 • E-parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymo metu patvirtintas kainas.

9. Apmokėjimas

 • Klientas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti per 3 darbo dienas po užsakymo parvirtinimo, išsiųsto į Kliento el. paštą.
 • Jeigu Klientas per nustatytą terminą neatsiskaito už prekes, laikoma, kad Klientas atsisako vykdyti Sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti ar atšaukti užsakymo vykdymą.

10. Prekių grąžinimas

 • Klientas turi teisę grąžinti/pakeisti netinkamos kokybės prekę į kitą kokybišką prekę per septynias darbo dienas nuo prekės pristatymo Klientui dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Klientui grąžinami jo sumokėti pinigai.
 • Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, nepraradusios prekinės išvaizdos, nesugadintos, su etiketėmis ir originalioje pakuotėje.
 • Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Klientas.

11. Privatumo politika ir informacija

 • Užsiregistruodamas arba vykdydamas užsakymą Klientas patvirtina, jog yra pilnametis ir turi teisę pirkti E-parduotuvėje.
 • Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę gauti Klientą identifikuojančią bei jo teisę pirkti E-parduotuvėje patvirtinančią informaciją.
 • Klientui užsakant prekes, jis turi suvesti registracijos duomenis: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, el. pašto adresas. Klientas atsako už pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
 • Užsiregistravęs Klientas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų.
 • Pardavėjas įsipareigoja, jog Kliento registracijos duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Tretiesiems asmenims Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
 • Pardavėjas neatsako už kitų įmonių interneto svetainėse pateiktą informaciją, net jeigu Klientas patenka į šias svetaines per Pardavėjo E-parduotuvėje esančias nuorodas.
 • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Klientui jo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 • Už E-parduotuvėje esančios informacijos naudojimą atsakingas tik pats Klientas.
 • Visa ir bet kokia informacija E-parduotuvėje, jos turinys nėra ir negali būti laikoma absoliučia tiesa, profesionalia specialisto konsultacija, nenuginčijama nuomone ar pan., todėl Klientas, naudodamasis, vadovaudamasis ar skleisdamas minėtą informaciją, prisiima visą riziką dėl žalos, kuri gali kilti jam ar bet kokiems tretiesiems asmenims, dėl šios informacijos panaudojimo, pritaikymo ar skleidimo.
 • Pardavėjas negarantuoja pateiktos E-parduotuvėje informacijos visapusiškumo, patikimumo ar teisingumo, taip pat nėra įsipareigojęs ir nėra atsakingas už galimas informacijos klaidas, trūkumus ar netikslumus.

12. Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai kilę tarp Kliento ir Pardavėjo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.